gamla-enskede.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Stockholmsvägen

Bostad i Stockholmsvägen

Stockholmsvägen löper från norr i stadsdelen Gamla Enskede till söder i stadsdelen Tallkrogen. Vägen är drygt 1 kilometer lång och löper långs både Enskede Skola och Margaretaparken. Enskede skola har i dag ca 940 elever som undervisas från förskoleklass till år 9. Skolan har cirka 125 anställda. Margaretaparkens södra sida vetter mot Stockholmsvägen. Det finns en minnessten i parken som restes 1919, men texten Till minne av Enskedesamhällets första bebyggande år 1909. Sedan 1983 sätter Enskedespelet regelbundet upp teaterföreställningar i parken som engagerar många barn och vuxna i närområdet. Parken är också en vanlig spelplats för Stockholms Parkteater om somrarna.

Icon CO2 neutral website English transparent.png